© Trish Parisy
 

Varje termin har vi närmare 100 studenter som skriver en examensuppsats på någon nivå.

Kontakta någon av de kursansvariga lärarna för ytterligare information eller fortsatt diskussion om samarbetsmöjligheter:

Psykologprogrammet

Ewa Mörtberg, tfn 08-163858, e-post ewa.mortberg@psychology.su.se
Anders Sjöberg, tfn 08-163941, e-post anders.sjoberg@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III)

Maarit Johnson, tfn 08-162012, e-post mtjn@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III: Inriktning mot personal, arbete och organisation)

Per Carlbring, tfn 08-163920, e-post per.carlbring@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning)

Maarit Johnson, tfn 08-162012, e-post mtjn@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning: inriktning mot personal, arbete och organisation)

Per Carlbring, tfn 08-163920, e-post per.carlbring@psychology.su.se