Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Samverkan
©

SU Alumni

Tidigare studenter vid ett universitet kallas alumner. Psykologiska institutionen har tre olika grupper i SU Alumni. Du kommer väl med? Vi tror att vi kan få glädje av varandra. Läs mer om vad ett medlemskap kan innebära.

© Trish Parisy

Examensuppsatser

Många av våra uppsatsskrivande studenter skulle uppskatta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som behöver få aspekter av sin verksamhet belysta ur någon psykologisk synvinkel.

© Michal Zacharzewski

Forskningsfinansiärer

De 10 främsta externa forskningsfinansiärerna av vår forskning hittar du här. Vill du bli en av dem?

Forskningssamarbete

Forskningssamarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. Det kan också bestå i finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

Stege

Karriär- och kompetensutveckling

Många studenter som läst sin grundutbildning vid Psykologiska institutionen kommer tillbaks för fördjupning och kompetensutveckling. Finns inte den utbildning som du önskar i det ordinarie utbudet kanske din arbetsgivare kan ordna en uppdragsutbildning i samarbete med ITB.

Praktikplatser och tillämpningsinslag

I psykologprogrammet ingår en termin med praktik, som är mycket viktig i utbildningen för att förankra teorin i verkligheten.

ITB-logotyp

Uppdragsutbildning genom ITB

Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, bildades 1987 och har bedrivit uppdragsverksamhet alltsedan dess.

Kontakt

Alumnkoordinator
Lennart Högman
lhn@psychology.su.se

Informatör
Maria Larsson
marlar@psychology.su.se

Kunskaps- och lämplighetsprov
Lena (Lotta) Reuterskiöld
lsm@psychology.su.se

Skolämnesansvarig
Lennart Högman
lhn@psychology.su.se

Uppdragsutbildning, ITB
Mats Najström
mnm@psychology.su.se

UPPDRAGSUTBILDNING

ITB uppdragsutbildning