Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

  • Beklagar, men jag kunde inte prata med DiVA just nu.

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Sara Oliv
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
sov@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU