Böcker

De 10 senaste böckerna/bokkapitlen i DiVA

Författare Titel År
Radosveta Dimitrova, Laura Ferrer-Wreder
Positive Youth Development of Roma Ethnic Minority Across Europe 2017
Annika Lantz Friedrich, Daniela Ulber
Why Are We in a Team? Effects of Teamwork and How to Enhance Team Effectiveness 2017
Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson, Tobias Lundgren
Må dåligt : Om psykopatologi i vardagslivet 2017
Gerhard Andersson, Per Carlbring, Heather D. Hadjistavropoulos
Internet-Based Cognitive Behavior Therapy 2017
Petri Laukka
Vocal Communication of Emotion 2017
Rob Ranyard, Fabio Del Missier, Nicolao Bonini,
et al.
The Citizen’s Judgements of Prices and Inflation 2017
Pehr Granqvist, Lee A. Kirkpatrick
Attachment and religious representations and behavior 2016
Maria Lindau, Ove Almkvist, A. Mohammed
Effects of Stress on Learning and Memory 2016
Pehr Granqvist
Attachment, emotion, and religion 2016
Kjell Granström, Gunilla Guvå, Stephan Hau,
et al.
Demonstrationer och sporthändelser : en bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest 2016

KONTAKT

Psykologiska institutionens samlingar

Sara Oliv
Frescati Hagväg 14
Tfn: 08-16 4167
Fax: 08-15 9342
sov@psychology.su.se

BIBLIOTEK

Stockholms universitetsbibliotek, SUB

Genom SUB får du som har ett universitetskonto tillgång till databaser som PsycINFO och fulltextdokument i e-tidskrifter. Sök i bibliotekskatalogen Substansen, gå självstudiekurs i informationssökning osv, på

DiVA - Publikationer från SU