Bakgrund

Psykoterapimottagningen
Psykoterapimottagningen

Vid Psykologiska institutionen finns sedan mitten av 1990-talet en psykoterapimottagning, som har inrättats i syfte att ge de studerande på psykologprogrammet erforderlig praktik i psykologisk behandling. Psykoterapimottagningen är registrerad hos Socialstyrelsen som en självständig vårdenhet. Mottagningen erbjuder psykologisk behandling till allmänheten med en årlig volym på 4000 terapitimmar.

Läs mer om Psykoterapimottagningen

Syfte

Stockholms universitets psykologiska klinik utgår ifrån den befintliga mottagningsverksamheten och syftar till att ge denna en tydlig organisatorisk ram samt skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik.

Psykologiska kliniken ska verka för detta genom att

  1. tillhandahålla en klinisk miljö för psykologisk forskning och metodutveckling.
  2. inom intresseområdet samverka med andra lärosäten och verksamheter nationellt och internationellt.

En förutsättning för detta är mottagningsverksamheten, som har uppdraget att

  1. erbjuda utbildning vid en modern mottagning med hög kvalitet gällande psykoterapeutisk metodik, behandlingsevaluering, patientsäkerhet och forskning.
  2. i samverkan med det omgivande samhället erbjuda allmänheten en säker och god vård i form av psykologisk behandling.

Psykologiska kliniken kan söka externa bidrag för forskning och utveckling, åta sig uppdrag samt ingå avtal med aktörer inom hälso- och sjukvård.

Organisation och styrning

Stockholms universitets psykologiska klinik är placerad vid Psykologiska institutionen. Kliniken leds av en styrelse, en föreståndare samt en mottagningschef.

Föreståndare

Jonas Ramnerö, jramn@psychology.su.se, 08-163944.

Mottagningschef

Anna-Clara Hellstadius, anna-clara.hellstadius@psychology.su.se, 08-163990.

Styrelse

Petra Lindfors, ordförande, pls@psychology.su.se, 08-163893. 

Styrelsen
Styrelsen

Per Carlbring, ledamot

Stephan Hau, ledamot

Anna-Clara Hellstadius, ledamot

Lennart Högman, ledamot

Gunnel Jacobsson, ledamot

Lena Reuterskiöld, ledamot

Håkan Fischer, prefekt med närvaro- och yttranderätt

Jonas Ramnerö, föreståndare med närvaro- och yttranderätt