Pia Risholm Mothander
Pia Risholm Mothander
 

Summan, fördelad på 3 år, ska användas till kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till barn i riskmiljöer.

Projektet innebär kunskapsspridning, implementering och utvärdering av det psykoedukativa föräldraprogrammet Circle of Security – Parenting (COS-P) i fyra behandlingsverksamheter i landet; Gryningen i Karlskoga, Viktoriagården i Malmö, Hagadal i Linköping och Birkahemmet i Göteborg.

Läs mer på Svenska folkhälsoinstitutet