Boken Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel är författad av Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke och Ingemar Torbiörn och ges ut på Natur & Kultur.

Arbets- och organisationspsykologi. Bokframsida.
 

Ur förlagets presentation:

"I denna bok har sex forskare med lång erfarenhet av arbets- och organisationspsykologi systematiserat både klassisk och ny kunskap till en introducerande lärobok för högskolor och universitet. Läsaren får ta del av såväl teoretiska modeller som kunskapens tillämpning, med historiska tillbakablickar och framtidsinriktade scenarier. Innehållet omfattar bland annat individen i arbetslivet, motivation och välbefinnande, strategiskt personalarbete och rekrytering samt styrning av organisationer. [...]

Boken vänder sig i första hand till studerande i psykologi och beteendevetenskap samt företagsekonomi med organisationsinriktning, men har även hög relevans för personer i chefspositioner generellt och inom företagshälsovård."

Gunn Johansson, professor emerita
Gunn Johansson, professor emerita
 

I samband med bokreleasen anordnas den 24 april ett hyllningsseminarium till Gunn Johansson, som nyligen blivit professor emerita efter mer än 35 år som aktiv lärare och forskare vid Psykologiska institutionen.