Anne Richter
Anne Richter
 

Anne Richter är leg psykolog och doktor i psykologi. Hon är född 1982 och uppvuxen i tyska Hessen. 2007 tog hon psykologexamen vid Justus-Liebig-Universität i Giessen. 2011 disputerade hon i psykologi vid Stockholms universitet. I dag är hon verksam som vikarierande lektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan och forskare vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet, där hon studerar hur den stress som uppstår när man upplever anställningsotrygghet och hur det påverkas av individuella och organisatoriska faktorer.

Aktuell forskning kring viktigt ämne

Hon kommer att tillbringa sina två år vid University of Canterbury i Nya Zeeland, Claremont school of behavioral and organizational sciences i Kalifornien, USA och Katholieke Universiteit i belgiska Leuven. Där kommer hon studera ledarskapets roll för anställningsotrygghet, ”job insecurity”, den stress och oro som uppstår då anställda inte vet hur länge de kommer att få behålla jobbet. Målet är att kunna bidra till att bygga mer hälsosamma arbetsplatser, bland annat med hjälp av experimentella metoder.

– Jag är tacksam över chansen att få fördjupa min forskning om otrygghet och arbetsmiljö och samtidigt etablera ett internationellt nätverk. Jag hoppas att min forskning ska leda till konkreta och implementerbara metoder för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, säger Anne Richter.

Efter sina postdoktorala studier i Nya Zeeland, USA och Belgien har Anne Richter för avsikt att återvända till Stockholms universitet och GIH och fortsätta att forska kring hur flexibilitet och osäkerhet påverkar anställdas hälsa.

– Tiderna förändras och anställningsformerna med dem. Det krävs mer flexibilitet av både arbetsgivare och anställda. Men hur påverkas människor av denna anställningsotrygghet? Det vet vi inte tillräckligt om. Anne Richter bedriver viktig och i högsta grad aktuell forskning, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring.

AFA Försäkring

AFA Försäkring är en av landets ledande finansiärer av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa med en årlig anslagsgivning om 150 miljoner kronor. En viktig uppgift är att stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands.

Källa: Pressmeddelande 25 oktober 2012 från AFA Försäkring.

Läs mer om Anne Richter.

Läs mer om AFA Försäkrings forskningsstöd.