Magnus Sverke
Magnus Sverke
 

Ordförande i rådets presidium är Lennart Melin och övriga ledamöter är Gunilla Guvå och Magnus Sverke.

Dessutom finns ett dussin vetenskapliga rådgivare knutna till rådet, bland andra Psykologiska institutionens nuvarande prefekt Ann-Charlotte Smedler och innehavaren av den Enerothska professuren vid Psykologiska institutionen, Lars-Göran Nilsson.

Läs mer om Vetenskapliga rådet och dess arbete