Professor Manfred Cierpka
Professor Manfred Cierpka

I denna kurs presenteras OPD-2 utförligt. OPD-2 är ett intervjubaserat diagnosinstrument som används för till exempel psykoterapibedömning eller vid personlighetsbedömning. Kursen kommer att ge deltagarna

  • kliniska och forskningsbaserade verktyg för en systematisk, reliabel och validerad bedömning av personlighet och psykiska störningar samt
  • kunskap att utforma behandlingsinterventioner och fokus för psykoterapi.

OPD-2 består av fem axlar, vilka ger nyanserad beskrivning av

  1. klientens motivation och förutsättningar för terapi,
  2. personlighetsstruktur,
  3. inre konflikter och
  4. interpersonella mönster samt
  5. hur dessa förhåller sig till varandra.

OPD-2 är ett komplement till ICD och DSM och är en fortsättning på det dimensionella förhållningssätt och den operationalisering av "Level of Personality Functioning" som beskrivs i DSM 5, avsnitt 3.

Kursen är avsedd för psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter med utbildning inom olika psykoterapeutiska behandlingstraditioner.

Kursledare

Kursledare är Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Universitätsklinik Heidelberg, som leder utvecklingen av OPD. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och har varit professor vid universitetet i Heidelberg. Han har undervisat OPD över världen och talar utmärkt engelska.

Undervisning

Undervisningen utgörs av bidrag från lärare och deltagarnas eget arbete med att bedöma videofilmer av diagnostiska intervjuer.

Tid och plats

Första kurstillfället är fredagen den 22 och lördagen 23 september 2017, kl. 09.00-16.00 båda dagarna. Kurstillfälle 2 är 1-2 december 2017 och kurstillfälle 3 är 2-3 mars 2018. Kursen hålls på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Adressen är Frescati Hagväg 8, Stockholm. 

Kursavgift

8000 kronor inklusive moms för samtliga 3 kurstillfällen. I kostnaden ingår handouts samt kaffe för- och eftermiddag.

Litteratur

OPD Task Force (Eds.). Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2. Manual of Diagnosis and Treatment Planning. Hogrefe.

Anmälan

Anmälan är bindande och görs till Thomas Rosén, Mindmeasure AB, på rosen.thomas@telia.com.

Max 20 deltagare.

Ansvarig vid Psykologiska institutionen är professor Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se.