Forskarskolan inkluderar samarbete med två andra FAS-centra, nämligen Center for Health Equity Studies (CHESS) vid Stockholms universitet/Karolinska institutet och Kroppen i arbete-från problem till potential vid Centrum för Belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

Professor Torbjörn Åkerstedt är föreståndare för Stockholm Stress Center.

Docent Petra Lindfors ingår i SSCs styrgrupp som biträdande projektledare, tillsammans med professor Magnus Sverke som är huvudprojektledare, båda från Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen.

FAS-beslut

Stockholm Stress Center

CHESS

CBF/Gävle