Seminariet äger rum onsdag den 8 mars 2017, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Avdelningen för biologisk psykologi ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära epostlista*. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.

* Grattis till Liv Svirksy som blev listans 200:e medlem i början av 2017. Om du, Liv, dyker upp på ett seminarium under våren så kontakta Henrik Dunér för ett litet bokpris...