Publikationer

Publikationer

Våra senaste publikationer som har lagts upp i DiVA, det nationella Digitala Vetenskapliga Arkivet, hittar du i listan här nedanför.

Publikationer författade av avdelningens forskare 2009-2013.

Se även fliken Publikationer och forskarnas egna hemsidor samt den externa sajten för forskningsprogrammet Our unique sense of smell för fler publikationer av avdelningens forskare.

Våra senaste publikationer i DiVA

Författare Titel År
Artin Arshamian, Matthias Laska, Amy R. Gordon,
et al.
A mammalian blood odor component serves as an approach-avoidance cue across phylum border - from flies to humans 2017
Elmeri Syrjänen, Marco Tullio Liuzza, Håkan Fischer,
et al.
Do Valenced Odors and Trait Body Odor Disgust Affect Evaluation of Emotion in Dynamic Faces? 2017
Janina Seubert, Erika J. Laukka, Debora Rizzuto,
et al.
Prevalence and Correlates of Olfactory Dysfunction in Old Age : A Population-Based Study 2017
Stefan Wiens, Mats E. Nilsson
Performing Contrast Analysis in Factorial Designs : From NHST to Confidence Intervals and Beyond 2017
Eugenia Razumiejczyk, Carolina Pereyra Girardi, Maria del Carme Crivello,
et al.
Crossmodal interference between language and flavour 2017
Jonas K. Olofsson, Simon Niedenthal, Marie Ehrndal,
et al.
Beyond Smell-O-Vision : Possibilities for Smell-Based Digital Media 2017
Marco Tullio Liuzza, Torun Lindholm, Caitlin Hawley,
et al.
The Body Odor Disgust Scale (BODS) : Development and Validation of a Novel Olfactory Disgust Assessment 2017
Ingrid Ekström, Sara Sjölund, Steven Nordin,
et al.
Smell Loss Predicts Mortality Risk Regardless of Dementia Conversion 2017
Marco Tullio Liuzza, Jonas K. Olofsson, Agnieszka Sabiniewicz,
et al.
Body Odor Trait Disgust Sensitivity Predicts Perception of Sweat Biosamples 2017
Sara Sjölund, Maria Larsson, Jonas K. Olofsson,
et al.
Phantom Smells : Prevalence and Correlates in a Population-Based Sample of Older Adults 2017
Rebecka N. Addo, Stefan Wiens, Marie Nord,
et al.
Olfactory Functions in Adults With Autism Spectrum Disorders 2017
Anders Sand, Mats E. Nilsson
When Perception Trumps Reality : Perceived, Not Objective, Meaning of Primes Drives Stroop Priming 2017
Marco Tullio Liuzza, Torun Lindholm, C. Hawley,
et al.
Body odor disgust sensitivity independently predicts authoritarian attitudes 2017
Francesco Aletta, Jian Kang, Östen Axelsson
Soundscape descriptors and a conceptual framework for developing predictive soundscape models 2017
Östen Axelsson
Effects of a low-height sound absorbent street furniture and a fountain on the soundscape in a Stockholm pocket park 2017
Peter Lundén, Östen Axelsson, Malin Hurtig
On urban soundscape mapping : A computer can predict the outcome of soundscape assessments 2017
Östen Axelsson
Towards guidelines for soundscape design 2017
E. Margaritis, F. Aletta, Östen Axelsson,
et al.
Soundscape mapping in the urban context : A case study in Sheffield 2017
F. Aletta, Östen Axelsson, J. Kang
Towards acoustic indicators for soundscape design 2017
Östen Axelsson
Soundscape and the human scale in urban design 2017
Östen Axelsson
How to measure soundscape quality 2017
Francesco Aletta, Efstathios Margaritis, Karlo Filipan,
et al.
Characterization of the soundscape in Valley Gardens, Brighton, by a soundwalk prior to an urban design intervention 2017
Malina Szychowska, Rasmus Eklund, Mats E. Nilsson,
et al.
Effects of sound pressure level and visual perceptual load on the auditory mismatch negativity 2017
Maria Larsson, Ingrid Ekström, Sara Sjölund,
et al.
Loss of Olfactory Function Predicts Mortality Irrespective of Dementia Conversion : 10-year follow-up of an age-varied sample 2017
Alejandro Salgado-Montejo, Fernando Marmolejo-Ramos, Jorge A. Alvarado,
et al.
Drawing sounds : representing tones and chords spatially 2016

KONTAKT

Avdelningen för perception och psykofysik

Avdelningsföreståndare
Professor Maria Larsson
Tfn: 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Gösta Ekmans Laboratorium
Frescati Hagväg 9 A

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Gösta Ekmans Laboratory på Facebook

ÄMNESBESKRIVNING

Perception och psykofysik

Psykofysik är det område inom psykologin som studerar sambanden mellan fysiska stimuleringar (yttre psykofysik), dessas neuropsykologiska korrelat (inre psykofysik) eller båda i kombination och främst sinnesupplevelserna. Forskningen bedrivs i syfte att fastställa lagbundenheter, invarianter eller psykofysiska principer främst inom perception men också inom kognitionsvetenskap, psykofysiologi, neuropsykologi samt inom miljöpsykologi och socialpsykologi. Ett flertal teoretiskt väl underbyggda mätmetoder som utvecklats inom psykofysiken används också flitigt inom interdiciplinära vetenskapsgrenar som t.ex. psykiatri, akustik, ergonomi/human factors, audiologi, optik och otolaryngologi. Psykofysiken har fått ett uppsving i samband med utforskandet av hjärnprocesser med hjälp av nya metoder för dessas avbildning.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.