Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Snölandskap vid Brunnsviken i eftermiddagssol

Inför vårterminen 2018

Viktig information om antagning, uppropstid (endast Psykologprogrammet, termin 1), registrering, gruppindelning med mera. Sidan är levande och uppdateras när ny information finns tillgänglig.

Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Hjärtpuls. Foto: Stuart Miles/Mostphotos

Generösa personer lyssnar mer på sitt hjärta

Vissa människor delar gärna sina resurser med andra. Varför är det så? En ny forskningsstudie visar att mänsklig generositet kan hänga samman med förmågan att ”lyssna på sitt hjärta”.