Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Frostat lönnlöv i gräs

Ändrad öppettid på studentexpeditionen och stängt den 6 december

På grund av personalbrist måste studentexpeditionen dra ner på sina ordinarie besökstider. Den nya tiden är måndag till fredag kl 9.45 - 11.00 och gäller från och med den 21 november 2017. Onsdag den 6 december är expeditionen helt stängd för planeringsdag.

Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Hjärtpuls. Foto: Stuart Miles/Mostphotos

Generösa personer lyssnar mer på sitt hjärta

Vissa människor delar gärna sina resurser med andra. Varför är det så? En ny forskningsstudie visar att mänsklig generositet kan hänga samman med förmågan att ”lyssna på sitt hjärta”.