Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Inställda telefontider på expeditionen denna vecka

På grund av hög belastning på expeditionen ställs telefontiden in tisdag, onsdag och torsdag, 16-18 januari. Mottagningstiderna gäller som vanligt.

Utsparksceremoni 10 januari 2018. Foto: Henrik Dunér

Utsparksceremoni för T10 på Psykologprogrammet

En ny kull med programstudenter har blivit utsparkade vid en högtidlig ceremoni i David Magnussonsalen. Hemlig gäst var Sigrid Salomonsson och PÄR förgyllde med tal.

Kraftig driftsstörning i Fastreg

För närvarande är det kraftiga driftstörningar i Fastreg. Störningarna yttrar sig i att Fastreg inte kan ta emot ny information eller skicka information till och från Ladok. Felsökning pågår.

Snölandskap vid Brunnsviken i eftermiddagssol

Inför vårterminen 2018

Viktig information om antagning, uppropstid (endast Psykologprogrammet, termin 1), registrering, gruppindelning med mera. Sidan är levande och uppdateras när ny information finns tillgänglig.

Camilla von Below

Vi måste bli sedda för att kunna se oss själva

Svenska Dagbladets 100 år gamla artikelserie Under strecket handlar den 4 januari 2018 om vad som är verksamt inom psykoterapi, med utgångspunkt i Camilla von Belows doktorsavhandling "When psychotherapy does not help ... and when it does".

Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre och personer med funktionshinder respektive Socialpedagogik, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.